Klachten/retouren/ruilen

Alle artikelen worden met de grootst mogelijke zorg ingekocht en/of gemaakt en voorafgaand aan verzending gecontroleerd op eventuele fouten en gebreken. Mocht u desondanks een klacht hebben over een artikel, dan kunt u binnen 7 werkdagen na ontvangst contact opnemen met Dutch Wool Diva. 

Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt u op de hoogte gesteld van de vertragingsduur. Dutch Wool Diva zal in overleg met u proberen het probleem op te lossen en in geval van productiefouten* de mogelijkheid bieden het artikel retourneren. De verzendkosten voor retourneren zijn voor uw eigen rekening!

Indien Dutch Wool Diva akkoord gaat met retourzending krijgt u, na ontvangst en controle van de retourgezonden artikelen bij Dutch Wool Diva, ofwel een tegoedbon ofwel het aanschafbedrag teruggestort of worden de artikelen omgeruild.

Let op: indien de retour niet deugdelijk verpakt is waardoor verdere beschadigingen kunnen ontstaan tijdens het transport vervalt het recht op retour/terugbetaling!

*Kleine onvolkomenheden, hierna nader te noemen, zijn het gevolg van handwerk en daarom geen productiefouten. Onder kleine onvolkomenheden wordt bv. verstaan: knoopje in het garen, niet geheel egaal geverfd product, niet geheel gelijkmatig gesponnen draad (dik,dun).